Interwencje 25.01-22.02

Interwencje 25.01-22.02

Podsumowanie 25.01-22.02

W tym okresie nasza jednostka wyjeżdżała do zdarzeń 19 razy. Były to m.in. pożary sadzy w przewodach kominowych i miejscowe zagrożenia takie jak : zerwany przewód telekomunikacyjny, zadymienia, plamy substancji ropopochodnych, kolizje oraz monitoringi przeciwpożarowe.

Na chwilę obecną nasza jednostka odnotowała 40 interwencji.