Kurs KPP w jednostce OSP Czeladź

W dniu 19.01.2020r., 15 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przystąpiło do egzaminu kończącego kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wszyscy strażacy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym oraz uzyskali tytuł ratownika KPP.

Jura Rescue Team