Wyjazd 51/2019

10.03.2019r.
16:07 -16:45
Czeladź, ulica Nowopogońska.
Drzewa na jezdni blokujące ruch.

Zadysponowane Siły i Środki:
– SF 409-64 GCBARt 4/32 Mercedes Benz Atego – OSP Czeladź.