Zajęcia w szkole podstawowej

Zajęcia w szkole podstawowej

W dniach 13 i 14 maja 2019r. członkowie naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zorganizowali zajęcia dotyczące bezpieczeństwa dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik W Czeladzi. Druhowie zaprezentowali młodszym rówieśnikom prezentacje dotyczące tlenku węgla (czadu) oraz wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi